Välkommen till min blogg

IT-support via fjärrstyrning

IT-support via fjärrstyrning

Hos Alfons IT i Malmö är det enkelt att få support utan att behöva åka iväg eller vänta länge innan supporten kan hjälpa dig. Via fjärrstyrning kan vi koppla upp oss...

läs mer
Skapa inlägg och sidor i WordPress

Skapa inlägg och sidor i WordPress

Att skapa inlägg och sidor i WordPress är väldigt likt att skriva i ett ordbehandlingsprogram. För att visa innehåll i  WordPress används vanligen inlägg eller sidor som båda är väldigt lika att skapa.

läs mer
Vad är WordPress?

Vad är WordPress?

WordPress utvecklades från början för bloggar och har i dag har växt till komplett innehållshanteringssystem (CMS=Content Management System).  WordPress är ett modernt...

läs mer