Behövs backup?

Skulle gjort en backup

Backup har blivit allt viktigare!

I vardagen används datorn allt mer och filer som sparas på datorn ökar lavinartat.

Behövs backup?

Tyvärr känner många att det är något som är jobbigt och därför undviker det.
Vad händer om datorn går sönder/ blir stulen?

  • Otaliga bilder, dokument och filer kan gå förlorat för alltid.
  • Förlorade affärer då all information fanns på hårddisken.
  • Otaliga timmar att rekonstruera vad man kan.
  • Ibland finns det möjlighet att rädda en del filer dock kan detta bli en väldigt stor kostnad.

En backup är en billig försäkring att allt nerlagt arbete inte går helt till spillo när det oförutsedda händer.
Eller är det oförutsett? Svaret är nej det är bara en tidsfråga innan en hårddisk slutar fungera.

5 orsaker till att använda backup!

1.  Oavsiktlig radering av filer (slängt saker i papperskorgen och tömt den, filer som raderas av virus mm).
2.  Fysiskt trasig hårddisk.
3.  Trasigt filsystem.
4.  Stöld.
5.  Platsen datorn står i råkar ut för brand, naturkatastrof, översvämning osv.

Det finns många sätt att göra backup och skydda sig mot ovanstående.
En backup kan vara automatisk eller manuell och innehålla enbart utvalda filer och kataloger eller hela hårddiskar beroende på hur för dig eller er organisation.

Svaret på frågan ”Behövs backup” är JA!

Jag rekommenderar minst 2 backuper på separata backup källor (hårddiskar / USB-minne osv. ), där en backup finns på annan fysisk plats exempelvis i molnet (internet).