IT-support via fjärrstyrning

IT-support fjärrstyrningHos Alfons IT i Malmö är det enkelt att få support utan att behöva åka iväg eller vänta länge innan supporten kan hjälpa dig.

Via fjärrstyrning kan vi koppla upp oss till din dator och på så vis oftast hjälpa dig direkt eller under dagen.

Ladda ner programmet  och ring sedan 040-12 34 16.

För dig som inte använt fjärrstyrning tidigare innebär det att supporten ansluter till din dator.
Under hela processen ser du och har du full koll på vad som görs och kan när som helst avbryta uppkopplingen.