Skapa inlägg och sidor i WordPress

Att skapa inlägg och sidor i WordPress är väldigt likt att skriva i ett ordbehandlingsprogram. För att visa innehåll i  WordPress används vanligen inlägg eller sidor som båda är väldigt lika att skapa.