Skapa inlägg och sidor i WordPress

Att skapa inlägg och sidor i WordPress är väldigt likt att skriva i ett ordbehandlingsprogram. För att visa innehåll i  WordPress används vanligen inlägg eller sidor som båda är väldigt lika att skapa.

Skillnader mellan inlägg och sidor i WordPress

Det finns två typer av innehåll i WordPress:Inlägg och sidor. Precis som det finns skillnader mellan kategorier och etiketter finns det skillnader mellan inlägg och sidor i WordPress vilka beskrivs nedan. Inlägg i WordPress Inlägg visas som standard i omvänd...