Skapa inlägg med Gutenberg i WordPress

För info kommer jag snart skapa en skapa en video som går igenom nedan inlägg
Att skapa inlägg med Gutenberg i WordPress är inte så svårt som det kan verka. I detta inlägget går jag igenom grunderna. Läs gärna vad
skillnader mellan inlägg och sidor i WordPress är. Används den äldre inläggsredigeraren kan du läsa om den på skapa inlägg och sidor i WordPress.

 

Skapa nytt

När du är inloggad i WordPress finns det vanligtvis två menyer som kan användas för att skapa inlägg.

I vänster menyn klicka på ”Inlägg – Skapa nytt”

Skapa nytt inlägg

I översta menyn klicka på ”+ Nytt” sedan ”inlägg”

Skapa nytt från admin menyn

Rubrik

Lägg till rubrik
Rubrik är det det är det första dina besökare ser i ditt inlägg och blir även som standard namnet i menyer och widgets. Skriv därför så lockande, informativ rubrik som möjligt för att öka chansen att man läser inlägget. Lägg till tooltip-text

Skriv innehåll

Har ni en hemsida som är skapad av Alfons IT får ni med stor sannolikhet upp frågan om du vill använda ”Divi  Builder” eller ”Standardredigeraren”.

Bygg med divi
Välj ”Använd standardredigeraren” . Gutenberg inlägg är uppbyggda med olika block. Skriva inlägg i WordPress är som att skriva i ett enkelt ordbehandlingsprogram. Det första blocket är som standard text och du kan börja skriva direkt.

För att se vilka block som finns tillgängliga kan du skiva / eller klicka på ”+” knappen
Fler block Gutenberg

Klicka ”bläddra bland alla” för att se samtliga tillgängliga block ni kan använda.

Varje block finns har inställningar du kan ändra på. Detta finns i menyn till höger ”block”.
Block inställningar
Jag kommer inte gå in på vilka inställningar det finns i detta inlägg.

Bilder och bilagor

För bästa kompabilitet undvik att ha åäö samt mellanrum för filer du laddar upp samt använda beskrivande text för filerna. Exempel ”image 1.jpg” blir  ”Skapa-inlagg-med-Gutenberg.jpg”.

Visuellt och text (html) läge

Visuell läge

I det visuella läget försöker WordPress visa hur sidan kommer se ut för besökaren under tiden du skriver. OBS!!! Beroende på vilka plugin som används i WordPress kommer sidan inte att visa exakt som det ser ut för besökaren. Ta därför alltid som vana att klicka på ”Förhandsgranska” under ”Publicera” innan du publicerar. Mer om detta längre ner texten.

Textläge (html)

Kan du lite html eller kanske fått en html kod som ska in på sidan är det i detta textläge du ändrar/lägger  in koden. I övrigt kommer du nog sällan använda detta läge.

Innan du publicerar

Innan du publicerar inlägget finns det några saker jag rekommenderar att titta på. Klicka på ”Inlägg” uppe i höger menyn.
Inlägg meny

Läsa gärna om skillnader mellan kategorier och etiketter i WordPress i mitt tidigare inlägg.

Kategorier

KategorierFör att skilja mellan olika ämne i WordPress används framför allt kategorier. Handlar din hemsida exempel om cyklar och mopeder är det lämpligt att två av dina kategorier blir “cyklar” och “mopeder”. Försöka att endast använda en alternativt två kategorier per inlägg. Skapa så generella kategorier som möjligt. Handlar din hemsida exempel om cyklar och mopeder är det lämpligt att två av dina kategorier blir “cyklar” och “mopeder”. Du kan lägga till nya kategorier direkt från sidan där du skapar ditt inlägg.

Etiketter

EtiketterEtiketter, eller taggar (engelska Tags), användas för att specificera vad inlägget handlar om. Exemplet med cyklar skulle kategorin kunna vara “standardcykel” och handlar inlägget om ny damcykel i aluminium kan lämpliga etiketter vara: “aluminiumram”, “dam”.

Att använda etiketter är ett bra sätt för din besökare att se vad inlägget mer handlar om att hitta relaterade inlägg till etiketten genom att klicka på den. Undvik att använda fler än 4 etiketter då det ofta skapa förvirring vad nästa intressanta inlägg kan vara.

Format

FormatDet finns 10 format i WordPress. Format bestämmer hur ditt tema kommer att visa specifika inlägg. Som exempel, du kan ha ett standard-blogginlägg med en rubrik och paragrafer eller en kort notering som består av en rubrik och en kort text. Jag kommer inte gå in mer om detta nu. Vill du få reda på mer vad det är för generell skillnad kan du läsa om det på WordPress engelska sida

Utvald bild

Vill du visa upp en bild eller miniatyrbild med ditt inlägg väljer du önskad bild här. Miniatyr av bilden kommer då visas på din Inläggssida klicka för exempel.

Utdrag

Här skiver du kort några meningar vad inlägget handlar om som kan visas i olika utdrag på hemsidan eller som en förhandsgranskning för sökmotorresultat. Lämnas det blank kommer WordPress ta det första meningarna vilket kan se konstigt ut

Publicera ditt inlägg

Publicera bild

När det är dags att publicera ditt inlägg/sida finns det några valmöjligheter i WordPress. Jag rekommenderar  att alltid förhandsgranska innan du publicerar så du är säker på att innehåller ser ut som du tänkt dig.

Har du inte tidigare publicerat inlägget/sida kan du välja att spara det som ett utkast och publicera det senare.

När du klickar på knappen “Publicera” kommer ditt inlägg bli synligt för alla som besöker din hemsida. Råkar du klicka där av misstag någon gång så finns möjligheten att skicka tillbaka ditt inlägg till något som kallas “Utkast”, ett läge där endast administratörer kan läsa och redigera innehållet.

Under synlighet har du tre val:
Offentligt: Alla kan se det och är det ett inlägg kan du även välja att klistra det till första sidan.
Lösenordsskyddat: Välj lösenord för att besökaren ska kunna läsa posten.
Privat: Endast de som kan logga in på hemsidan kan läsa.

Välja mellan att publicera direkt eller välja en tidpunkt det ska synas. Är inlägget/sidan tidigare publicerad kan du ändra datum om du vill. Användbart när en sida blivit uppdaterad.

Har hemsida anslutits till några social medier kan du välja att inlägget publiceras dit.

Klicka på ”Publicera” när inställningarna är gjorda.