Skapa inlägg och sidor i WordPress

Att skapa inlägg och sidor i WordPress är väldigt likt att skriva i ett ordbehandlingsprogram. För att visa innehåll i  WordPress används vanligen inlägg eller sidor som båda är väldigt lika att skapa. Läs gärna vad skillnader mellan inlägg och sidor i WordPress är.
Används den nyare redigeraren Gutenberg kan du läsa om den på skapa inlägg med Gutenberg i WordPress

Skapa nytt

När du är inloggad i WordPress finns det vanligtvis två menyer som du kan använda.

I vänster menyn klicka på ”Inlägg – Skapa nytt”

Skapa nytt inlägg

I översta menyn klicka på ”+ Nytt” sedan ”inlägg”

Skapa nytt från admin menyn

Titel

Titel/rubrik är det det är det första dina besökare ser i ditt inlägg och blir även som standard namnet i menyer och widgets. Skriv därför så lockande, informativ rubrik som möjligt för att öka chansen att man läser inlägget. Titeln blir även oftast en del av permalänken (webbadressen) för att hitta inlägget. Ex Rubrik 'Skapa inlägg och sidor i WordPress' blir https://www.alfonsit.se/wordpress/skapa-inlagg-och-sidor-i-wordpress/ . Mer om permalänkar kan du läsa under Inställningar

Skapa nytt

Skriv innehåll

Under verktygspanelen skriver du önskat innehåll.
Verktygsrad på och av
Klicka på ikonen enligt bilden ovan för att få tillgång till fler verktyg när du skriver,
Tips med tillägg Plugin på engelska . kan du får tillgång ännu till fler verktyg som underlättar när du skriver. Mer om det kan du läsa under plugin på vår hemsida.

Skriva inlägg och sidor i WordPress är som att skriva i ett enkelt ordbehandlingsprogram.
För att lägga till bilder klickar du på knappen ”Lägg till media” ovan för verktygsfältet. Som standard skapas en länk till bilden/filen. Detta och andra inställningar kan du ändra innan du infogar.

När du lagt till en bild eller fil och vill redigera klicka på objektet och en ny meny ovanför syns. Klicka på redigera ikonen sedan kan du redigera det som behövs.

Visuellt och text (html) läge

Visuell läge

I det visuella läget försöker WordPress visa hur sidan kommer se ut för besökaren under tiden du skriver. OBS!!! Beroende på vilka plugin som används i WordPress kommer sidan inte att visa exakt som det ser ut för besökaren. Ta därför alltid som vana att klicka på ”Förhandsgranska” under ”Publicera” innan du publicerar. Mer om detta längre ner texten.

Textläge (html)

Kan du lite html eller kanske fått en html kod som ska in på sidan är det i detta textläge du ändrar/lägger  in koden. I övrigt kommer du nog sällan använda detta läge.
Hoppa till publicera

Endast för inlägg

Läsa gärna om skillnader mellan kategorier och etiketter i WordPress i mitt tidigare inlägg.

Kategorier

KategorierFör att skilja mellan olika ämne i WordPress används framför allt kategorier. Handlar din hemsida exempel om cyklar och mopeder är det lämpligt att två av dina kategorier blir “cyklar” och “mopeder”. Försöka att endast använda en alternativt två kategorier per inlägg. Skapa så generella kategorier som möjligt. Handlar din hemsida exempel om cyklar och mopeder är det lämpligt att två av dina kategorier blir “cyklar” och “mopeder”. Du kan lägga till nya kategorier direkt från sidan där du skapar ditt inlägg.

Etiketter

EtiketterEtiketter, eller taggar (engelska Tags), användas för att specificera vad inlägget handlar om. Exemplet med cyklar skulle kategorin kunna vara “standardcykel” och handlar inlägget om ny damcykel i aluminium kan lämpliga etiketter vara: “aluminiumram”, “dam”.

Att använda etiketter är ett bra sätt för din besökare att se vad inlägget mer handlar om att hitta relaterade inlägg till etiketten genom att klicka på den. Undvik att använda fler än 4 etiketter då det ofta skapa förvirring vad nästa intressanta inlägg kan vara.

Format

FormatDet finns 10 format i WordPress. Format bestämmer hur ditt tema kommer att visa specifika inlägg. Som exempel, du kan ha ett standard-blogginlägg med en rubrik och paragrafer eller en kort notering som består av en rubrik och en kort text. Jag kommer inte gå in mer om detta nu. Vill du få reda på mer vad det är för generell skillnad kan du läsa om det på WordPress engelska sida

Utvald bild

Vill du visa upp en bild eller miniatyrbild med ditt inlägg väljer du önskad bild här. Ministyr av bilden kommer då visas i inlägget/sidan uppe till vänster med din text till höger. Miniatyrbilden visas även när i utdrag när inlägg listats.

Publicera ditt inlägg

Publicera bild

När det är dags att publicera ditt inlägg/sida finns det några valmöjligheter i WordPress.Jag rekommenderar  att alltid förhandsgranska innan du publicerar så du är säker på att innehåller ser ut som du tänkt dig.

Har du inte tidigare publicerat inlägget/sida kan du välja att spara det som ett utkast och publicera det senare.

När du klickar på knappen “Publicera” kommer ditt inlägg bli synligt för alla som besöker din hemsida. Råkar du klicka där av misstag någon gång så finns möjligheten att skicka tillbaka ditt inlägg till något som kallas “Utkast”, ett läge där endast administratörer kan läsa och redigera innehållet.

Under synlighet har du tre val:
Offentligt: Alla kan se det och är det ett inlägg kan du även välja att klistra det till första sidan.
Lösenordsskyddat: Välj lösenord för att besökaren ska kunna läsa posten.
Privat: Endast de som kan logga in på hemsidan kan läsa.

Välja mellan att publicera direkt eller välja en tidpunkt det ska synas. Är inlägget/sidan tidigare publicerad kan du ändra datum om du vill. Användbart när en sida blivit uppdaterad.

Har hemsida anslutits till några social medier kan du välja att inlägget publiceras dit.

Klicka på ”Publicera” när inställningarna är gjorda.