Skillnader mellan kategorier och etiketter i WordPress

Precis som det finns skillnader mellan sidor och inlägg i WordPress finns det skillnader mellan kategorier och etiketter vilka beskrivs nedan.

Kategorier i WordPress

För att skilja mellan olika ämne i WordPress används framför allt kategorier. Handlar din hemsida exempel om cyklar och mopeder är det lämpligt att två av dina kategorier blir “cyklar” och “mopeder”.

Handlar den istället om enbart cyklar kan det vara lämpligt att använda kategorier för exempelvis “mountanbike”, “standardcykel”, “BMX” och så vidare.

Fördelen med kategorier jämfört med etiketter  är att de kan ha en hierarkisk struktur. Exempel från ovan med förälder Även kallad huvudkategori., ”Cyklar” och barnen Även kallad underkategorier. “Mountanbike”, “Standardcykel”. På bilden nedan ser du ett exempel hur WordPress lägger till ett bindestreck för att visa att det är ett barn Även kallad underkategori.

Kategorier wordpress

Försök att hålla dig till en alternativt två kategorier när du publicerar ditt inlägg. Använd därefter etiketter om du vill specificera ditt inlägg mer. Undvik att använda samma namn för både etikett och kategori.

Etiketter i WordPress

Etiketter, eller taggar (engelska Tags), användas för att specificera vad inlägget handlar om. Exemplet med cyklar skulle kategorin kunna vara “standardcykel” och handlar inlägget om ny damcykel i aluminium kan lämpliga etiketter vara: “aluminiumram”, “dam”

Etiketter är inte hierarkiska. Antalet etiketter i ett inlägg variera ofta allt från en upp till fem. Som med kategori undvik att använda för många. Det viktiga är att de är relevanta till ditt inlägg.

Vad är etiketter och kategorier bra för?

Etiketter och kategorier används för att berätta för din besökare vad inlägget handlar om.
Har jag hjälpt dig med hemsidan används förmodligen temat Suffusion vilket ger dig mängder mer valmöjligheter hur kategorier och etiketter kan visas på hemsidan. Som standard är publicerings informationen i slutet av inlägget.

Nedan är ett exempel på hur det det kan se ut:

Publiceringsinformation i WordPress

Det ger besökaren möjlighet att enkelt hitta mer information, i detta fall, ämnet WorpPress eller mer något av de mer specifika ämnena ”Etikett” och ”Kategori”.

Förutom besökare använder framför allt sökmotorer som Google dessa länkarna  för att bättre kunna följa och indexera din hemsida. Förhoppningsvis resulterar detta att ditt inlägg kommer högre upp i sökresultaten vilket i sin tur leder till fler besökare till din hemsida.

Strukturera din hemsida

När du börjar använda din hemsida är det bra att tänkta igenom en lämplig struktur för kategorier och etiketter. Vi lever i en föränderlig värld och av erfarenhet vet jag att en del tillkommer med tiden alternativt ändras.  Försök hålla dig till ca 10 huvudkategorier för att behålla en någorlunda enkel struktur för dig och dina besökare. Använd istället etiketter på varje inlägg för att specificera vad inlägget handlar om.

 

Sammanfattning skillnader mellan kategorier och etiketter för WordPress

  • Etiketter och kategorier används för att berätta för din besökare vad inlägget handlar om.
  • Gör det möjligt att lättare skapa en struktur för din hemsida
  • Kategorier används framför allt för att skilja mellan tydliga ämnen
  • Kategorier har en hierarkisk struktur med förälder och barn
  • Etiketter användas för att mer specificera vad inlägget handlar om
  • Etiketter är inte hierarkiska